Repartiment: La senyora Florentina i el seu amor Homer

|
FLORENTINA, professora de piano --------------------------- Roser Descayre
HOMER, propietari d'una botiga de ciris i estampes ---- Toni Vidal
ZOILA, modista de capells ---------------------------------------- Mª Eugènia Otero
JÚLIA, veïna i llogatera de Florentina -------------------------- Assumpció Esquiva
PERPÈTUA, veïna de Florentina -------------------------------- Isabel Oliveras
ZEFARINA, minyona de Florentina ---------------------------- Laura Cerdán
JAUMET, estudiant de piano ------------------------------------ David Tortajada
NOIA, deixeble de Florentina ------------------------------------ Gisela Tenedor
FRANCISQUET, mosso d'Homer ------------------------------ Adrià Tortajada
ROSA, mare de Jaumet ------------------------------------------- Rosa Mª Rossell
MIQUELÓ, promès de Zefarina --------------------------------- Joaquim Gòmez

DIRECCIÓ
Ricard Pelló