Repartiment: MARIBEL I L'ESTRANYA FAMILIA

|
Sra. Paula ------------- Maria Rosa Elias
Sr. Fernando --------- Toni Peregrina
Sra. Vicenta -------- Neus Verdú
Sra. Matilde --------- Marta Canillas
Marcelino ------------ Josep Manel Farràs
Maribel --------------- Rosa Martinez
Sr. Luis Roldan ----- Lluís Verdú
Pili --------------------- Yolanda Milà
Rufi --------------------- Paquita Cabrerizo
Sr. José --------------- Josep Candela
Rosa ------------------- Cristina Martinez

DIRECCIÓ ----------- Francesc Martinez